Selektive ionebytteranlegg

Selektiv ionebyttingsanlegg anvendes til rensing å visse typer metallholdig avløpsvann. Denne type anlegg anvendes i industrien hvor restinnholdet av tungmetaller er for stort til å overholde myndighetenes krav til utslipp av avløpsvann. Selektiv ionebytting er et supplement til et konvensjonelt renseanlegg.

Fordeler
Det er mulig å oppnå avløpsverdier på mindre end 0,1 mg/l pr. metall for divalente metaller.

Anleggsbeskrivelse
Ytelse for standardmoduler: 0,5-10 m³/h. Selektiv ionebyttingsanlegg, type SEL-FNS, fremstilles i fem standardmoduler. Fullautomatisk regenerasjon.

Installasjonen består av selektiv ionebytter anlegg, multimedie- og kullfilter. Anvendelse: Fjerning av tungmetaller ved produksjon av kretskort.

 

Links