Trenger du bløtgjort vann for en kort periode?

Om du har et behov for et bløtgjøringsanlegg i korte eller i lengre perioder f.eks forbindelse med: 

  • Fylling av akkumuleringstanker
  • Fylling av rør i kraft- og fjernvarmeverk
  • Midlertidig vannforsyning ved renovasjon eller utskiftning av eksisterende anlegg. 
  • Vann for pilotforsøk

kan EUROWATER hjelpe til med fullføre behovet med et utleieanlegg.

Bløtgjort vann

Gjennom bløtgjøring, blir innholdet av kalsium og magnesium salter i råvannet ionebyttet med tilsvarende mengde natrium salter som ikke skaper problemer forbundet med hardt vann. Behandlet vann har vannligvis en hardhet som er mindre enn 0.5 °dH (tyske hardhetsgrader).

Anleggsbeskrivelse

Anlegget er bygget på en solid transportramme der rør, ledninger og kabler er montert slik at det er enkelt å koble anlegget opp. Anlegget er automatisk styrt når det gjelder vannforbruk. 

Kontrollpanelet blir forhåndsinnstilt basert på parametere fra vannkvalitet av råvannet. På denne måten vil anlegget møte vannbehovet, uten at du trenger å innstille panelet selv før anlegget starter å produsere bløtgjort vann. 

EUROWATER sitt utleieprogram av anlegg har en bred rekke anlegg, de er i ulik størrelser en de som vises her. Vi har utleieanlegg med volumstrøm fra 3 - 30 m³/h.  Legg merke til dataarket som du mottar ved en hendvendelse til oss.  

Måleenhet

Om det trengs er det mulig å leie en Testomat for måling resthardhet i vannet etter bløtgjøringsanlegget. Testomaten måler kvaliteten av det behandlede vann og sender alarm til styrepanelet på bløtgjøringsanlegget om kvalitet skulle gå under alarmgrensen. En Testomat er relevant for alle kunder som har etterfølgende behandling av vann eller ved en produksjonsprosess der hardhet i vannet er tillat - selv i små mengder. 

Bestilling

Vennligst ta kontakt for mer informasjon.

 
Bløtgjøringsanlegg sett fra forsiden av anlegget. Alle rørføringer og kabler er gjort i stand og klargjort til bruk
Bløtgjøringsanlegg sett fra forsiden av anlegget. Alle rørføringer og kabler er gjort i stand og klargjort til bruk
 
Anlegg sett bakfra. Rørene er laget av galvanisert stål og er veldig robust.
Anlegg sett bakfra. Rørene er laget av galvanisert stål og er veldig robust.
 
Solid transportramme med løftepunkt for kran.
Solid transportramme med løftepunkt for kran.
 
Kontrollpanel med en enkel menystruktur. Panelet blir satt opp i forbindelse med vannkvalitet og vannforbruk.
Kontrollpanel med en enkel menystruktur. Panelet blir satt opp i forbindelse med vannkvalitet og vannforbruk.
 
En Testomat for måling av resthardhet i vannet etter bløtgjøringsanlegget.
En Testomat for måling av resthardhet i vannet etter bløtgjøringsanlegget.

Les mer

 

Links