Har du et behov for demineralisert vann for en kort periode?

EUROWATER tilbyr utleieanlegg med komplett vannbehandling med alt installert i en container.

Klar til bruk! 

Anlegget er klar til å produsere demineralisert vann med engang den kommer til brukerstedet. Alt som trengs er at det blir tilkoblet vann og strøm.  

Volumstrøm og vannkvalitet

Containeranlegget er designet til å produsere opp til 20 m³/h demineralisert vann med en ledningsevne fra 10-20 µS/cm.

Mulige applikasjoner

  • Prosessvann i en nødssituasjon
  • Sesongbasert forbruk
  • Midlertidig forsyning av prosessvann i perioder med renovasjon eller utskiftning av eksisterende vannbehandlingsanlegg
  • Fylling av lagringstanker og buffertanker ved fjernvarmeanlegg

Frostsikker

Vannbehandlingsutstyret er installert i en frostsikker og isolert 20 fots container utstyrt med elektrisk oppvarming. Ett komplett vannbehandlingsanlegg består typisk av bløtgjøringsanlegg, filterposer, omvendt osmose, og kontrollpanel.

EUROWATER sitt utleieanlegg har forskjellig utstyr og anleggene kan være ulike fra bildene som er vist her.  Ved kontakt vil du får et dataark som oppgir opplysninger om anlegget. 

Bestilling

Vennligst kontakt oss for mer informasjon.

 
20 ft. EUROWATER utleiecontainer
20 ft. EUROWATER utleiecontainer
 
Inside a EUROWATER rental container with demineralization plant and pretreatment
Inside a EUROWATER rental container with demineralization plant and pretreatment

Les mer

 

Links