Trenger du demineralisert vann for en kort periode?

EUROWATER tilbyr utleieanlegg med komplett og kompakte vannbehandlingsanlegg for demineralisering av vann.

Klar til bruk!

Kompaktanlegget består av omvendt osmoseanlegg med mekaniske filter og bløtgjøring som forbehandling. Alle enheter er bygget på den samme og solide transportrammen, klar til bruk.

Volumstrøm og vannkvalitet

Kompaktanlegg med volumstrøm opp til 2.0 m³/h og kan typisk produsere demineralisert vann med ledningsevne som er mindre enn 10 μS/cm.

Brukervennlig drift

Driften av kompaktanlegget er brukervennlig med både kontroll, telleverk og manometer som er plassert foran på anlegget.

Mulige applikasjoner

  • Prosessvann ved en nødssituasjon
  • Sesongbasert forbruk
  • Midlertidig forsyning av prosessvann i perioder med renovasjon eller utskiftning av det eksisterende vannbehandlingsanlegget
  • Fylling av lagringstanker ved fjernvarmeanlegg

Rent vann med pumpe

Vi tilbyr utleie av tank for rent vann med forsyningspumpe designet for å passe med kompaktanlegget CU:RO. Tanken har et volum på 1100 liter og en nominell volumstrøm på 3 m³/h. 

Ledningsevnemåler

Om ønskelig har EUROWATER  også ledningsevnemåler til utleie for å måle ledningsevne i vannet etter det har blitt demineralisert.

Bestilling

Vennligst ta kontakt for mer informasjon.

 
CU:RO demineraliseringsanlegg med permeattank
CU:RO demineraliseringsanlegg med permeattank
 
Signet ledningsevnemåler med ionemassefang
Signet ledningsevnemåler med ionemassefang

Les mer

 

Links