Trenger du drikkevann for en kort periode?

EUROWATER  tilbyr utleie av trykkfilteranlegg for filtrering av vann..

Strømninghastighet og vannkvalitet

Trykkfilteret har en volumstrøm opp til 35 m3/h  og kan produsere drikkevannskvalitet.

Ett anlegg -  flere applikasjoner

  • Filtering av grunnvann
  • Filtering av sjøvann
  • Deklorering
  • Partikkelfiltering
  • Rekarbontisering av deminerlaisert vann
  • Slutt filtering av avløpsvann

Bestilling

Vennligst kontakt oss for mer informasjon.

TF35 trykkfilter for utleie
TF35 trykkfilter for utleie

Les mer

 

Links