Komplett vannbehandlingsanlegg i container – klar til bruk – for optimal sikkerhet

 

3D-tegning av beholderen
Eksempel på en fullstendig utstyrte container. Containeren er laget for et kraftverk og vannet skal brukes til kjølevann (8 m³/h), kjelevann til en høytrykksdampturbin (6 m³/h) samt drikkevann. Containeren inkluderer følgende fasiliteter: kullfilter, trykkfilteranlegg, bløtgjøringsanlegg, med brinemaker, doseringsanlegg, posefiltre, dobbel pass omvendt osmose anlegg, karboniseringsanlegg, trykkøkingspumper og styretavle. Den viste container er isolert og utstyrt med dør i dør, lys og luftbefuktning.

Konseptet
En vannbehandlingsløsning består av flere trinn i behandlingen, for eksempel. filtrering, bløtgjøring og demineralisering, alt kontrollert av et felles kontrollskap. Disse enhetene må monteres sammen på brukerstedet.

Hvis sluttbrukeren eller entreprenør er usikker på om installasjonsoppgaven kan løses lokalt innenfor de definerte økonomisk og tid rammene, kan du bestille et vannrense anlegget (beholder- eller rammemontert), som allerede fra fabrikken gjøres klar til bruk.

Løsningen er komplett med alle interne rør og elektrisitet for koblinger fabrikkbygget. Og anlegget er, som helhet, trykkprøvd og funksjonstestet elektrisk.

Denne sikkerhet er hva EUROWATER har å tilby i kraft av rammemontert eller et container montert anlegg.

Med en container har du også den fordel at det en reell bygning. Containerne er tilgjengelige med og uten isolasjon og utstyrt med lys, air condition, dør i dør, nød dusj, etc.

Vi har produsert mange ulike spesial tilpassede anlegg tilpasset ulike behov og ønsker. Under finnes det et antall ulike eksempler.

EUROWATER tilbyr også assistanse for oppstart av anlegg og opplæring av driftspersonell.

 

Komplett vannbehandlingsanlegg i 20 fots container. Løsningen består av dosering, kullfiltrering, bløtgjøring og demineralisering ved hjelp av omvendt osmoseanlegg.

 

40 fots container med vannbehandling bestående av oksygenfjerning og filtrering i trykkfilteranlegg type TFB20. Anlegget har en kapasitet på 90 m³/h.

 

64 m³/h demineralisert vann produsert i et omvendt osmoseanlegg. Et doseringsanlegg er også installert i containeren.

 

EDI-anlegg til fremstilling av 60 m³/h totalavsaltet vann med meget lav ledningsevne og kiselsyreinnhold for produksjon av kjelvann til høytrykksdampturbin.

Rørsystemet til det behandlede vannet er utført i PP (Polypropylen) ved sveisning, hvor hver sveis tar ca.15-20 minutter. Totalt 570 sveiser. Hver EDI-celle er utstyrt med egen prøvekran.

Les mer

 

Links