Prosessvann

Selv den beste vannkvalitet fra et vannverk kan skape problemer når vannet skal anvendes direkte i produkter. Produsenter av kosmetikk, medisinalvarer og kjemikalier samt bryggerier og meierier er gode eksempler på virksomheter som har brukt for etterbehandlet vann.

Målrettet behandling
Uorganiske salte og humus fjernes f.eks. ved membran-
filtrering eller ionebytting. Vannets innhold av mikro- organismer begrenses eller fjernes helt med filtrering og UV-bestråling.

Et korrekt sammensatt vannbehandlingsanlegg til produksjon av prosessvann er med på å sikre produktenes optimale kvalitet, holdbarhet og utseende.

Engasjement
EUROWATER leverer komplette løsninger til prosessvanns - oppgaver innenfor nesten alle bransjer. Våre erfarne salgsingeniører hjelper deg med dimensjonering, dokumentasjon og montering.

 

Kjelevann
Risikoen for dannelse av kjelstein, korrosjon, hyppige utblåsinger og høyt kjemikalieforbruk minimeres med et anlegg fra EUROWATER. Våre vannbehandlingsanlegg sikrer deg en øket levetid på dit anlegg samt en bedre driftsøkonomi.

 

 

Fjernvarmevann
De hyppigst forekommende problemer i fjernvarmeinstallasjoner er korrosjon, lekkasje og bakterievekst. Disse problemer skyldes oksygen, salt og mekaniske urenheter i vannet. Korrekt vannbehandling sikrer problemfri drift og optimal driftsøkonomi.

 

Prosessvann
Vann fra vannverk som anvendes direkte i produkter, krever ofte etterbehandling, så produktenes kvalitet, holdbarhet og utseende sikres. EUROWATER leverer komplette løsninger til prosessvannsoppgaver innenfor nesten alle bransjer.

 

Skyllevann
Skyllevann anvendes innenfor mange forskjellige bransjer i industrien. EUROWATER har stor erfaring med løsning av oppgaver innenfor skyllevann, hva enten det er tale om planglass, matvarer, mikroelektronikk, overflatebehandling, mm.

 

Kjølevann
Behovet for vannbehandling er størst i forbindelse med kjøletårn og fordampningskondensatorer. Vandbehandlingen utføres for å motvirke kalkbelegginger, oppløste stoffer, korrosjon og biologisk vekst. En korrekt behandling av kjølevannet gir optimale driftsforhold og forlenger kjølesystemets levetid betydelig.

 

 

Vann til luftbefuktning
Store variasjoner i luftfuktigheten skader materialer og gjenstander, likesom tørr luft påvirker den personlige komfort negativt. Dette kan forhindres ved å tilføre luften ekstra fuktighet i form av vanndamp eller ved forstøvning av vann.

Les mer

 

Links