Batterivann

I over 40 år har Silex-systemet blitt brukt av tusenvis bedriftskunder i Europa til å fremstille demineralisert vann av høyeste kvalitet. 

Investering- og driftskostnadene er lave og dermed kan det fremstilles batterivann fra kun 89 øre pr liter. 

Det er både mindre og større bedrifter som anvender Silex. Batterivannsystemet til EUROWATER kan fåes som Silex 1 eller Silex 2 med ulik grunnkapasitet. Kapasiteten kan utregnes fra vannets tyske hardhetsgrader. I Norge ligger hardhet av vannet mellom 1 til 5ºdH. 

Silex 1: 

Kapasitet: 5400 liter/ºdH 

Ytelse: 2 liter/min

Grunnpakken består av:

 • Patronbeholder
 • Silex 1 patron
 • Transformator 230/12V 6VA
 • ST3, ledningsevnemåler

Utvidet pakke består av:

 • Grunnpakken til Silex 1
 • Ekstra Silex 1 patron
 • En 50L flotørtank med brakett og 5 meter lang slange for uttak av batterivann

Silex 2: 

Kapasitet: 18900 liter/ºdH 

Ytelse: 5 liter/min

Grunnpakken består av:

 • Patronbeholder
 • Silex 2 patron
 • Transfromator 230/12V 6VA
 • ST3, ledningsevnemåler

Utvidet pakke består av:

 • Grunnpakken til Silex 2
 • Ekstra Silex 2 patron
 • En 50L flotørtank med brakett og 5 meter lang slange for uttak av batterivann

 

Silex 1 og Silex 2

Fordeler med Silex-systemet:

 • Med Silex-systemet i drift har bedriften alltid tilgang til demineralisert vann
 • Vedlikeholde er minimalt og krever ingen håndtering av kjemikalier
 • Investerings- og driftskostnader er lav, noe som gir god lønnsomhet og kort nedbetalingstid
 • Silex-systemet er driftsikkert og kan anvendes i mange år
 • Silexpatronen inngår i et retursystem og kan gjenbrukes ved regenerasjon
 • Arbeidsmiljø blir bedre, da det unngås løft og håndtering av plastdunker
 • Demineralisert vann er av høyere kvalitet, enn destillert vann
 • Risikoen for driftsforstyrrelser og selvutladninger blir mindre med demineralisert batterivann

 

Funksjoner:

Silex-beholderen inneholder en filterpatron med blandet ionebyttermasse. Når vannet passer gjennom filterpatronen, produseres det demineralisert vann av meget høy kvalitet (ned til 0,1 µS/cm) ved at ioner i vannet blir fanget opp av ionebyttermassen. 
 

Gjenbruk og regenerasjon:

Når filterpatronen sin kapasitet er oppbrukt, kan den sendes til EUROWATER for regenerasjon og videre gjenbruk av kunden.
 

Autotank:

Systemet kan utvides med en 50 liters autotank med flotørventil. Med det komplette anlegget har bedriften alltid tilgang til ferdigprodusert batterivann, klart til bruk.     

 

Lønnsomhet:

Med EUROWATER sitt Silex-system vil prisen for batterivann ligge mellom 0,89 til 2,2 kroner/liter. Pris i butikk kan være fra 20 kroner/liter. Silex-patronene kan regenereres og gjenbrukes dermed oppnåes en enda lavere pris over tid. 

Pris ved egen produksjon av batterivann med Silex-systemet:

 • Ved forbruk av 100 liter i mnd blir kostnadene 1068 til 2640 kroner/året.

Pris ved batterivann fra butikk:

 • Ved forbruk av 100 liter i mnd blir kostnadene 24000 kroner/året

I priseksemplet er kostnader til frakt, regenerasjon og håndtering av plastdunker ikke tatt med. 

 

Les mer

 

Links