Fjernvarme

Optimalt spe-og sirkulasjonsvann er avsaltet og avgasset (uten oksygen), fri for mekaniske urenheter og passende alkalisert med få kjemikalier. Respekteres disse forhold ikke, er det risiko for tæring, korrosjon og beleggdannelse i installasjoner med fare for rørbrudd og forkortet levetid på anlegget.

Spevanns- og delstrømsavsaltning
Både spevanns- og delstrømsavsaltning dekkes av Eurowater`s program av standardprodukter. Bløtgjøring, avsaltning, avlufting og alkalisering inngår alle som elementer i våre løsninger.

Delstrømsfiltrering av fjernvarmevann
Eurowater levere filter for delstrømsfiltering av fjernvarmevann med filterpose eller med magnetinnsats for fjerning av slam og partikler som dannes i fjernvarmerør. 

Rentabel investering
Listen over gir en oversikt av direkte og målbare fordeler ved investering i et vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER. Blant fordelene er: Mindre korrosjon, herunder minsket risiko for biokorrosjon, redusert kjemikalieforbruk og økt anleggslevetid av teknisk anlegg.

Spevann til fjernvarmesystem bestående av omvendt osmoseanlegg, 15 m³/h. Samt bløtgjøringsanlegg som forbehandling til fjerning av kalsium og magnesium.

Anbefalinger om vannbehandling

Denmark har i mange år vært kjent som et ledende land innen fjernvarme – utbygging av fjernvarmenettet og dekningsgraden er stor og dekker 65% av landes totale varmebehov.

Vi ønsker å dele den nye anbefalingen om korrekt vannbehandling fra Dansk Fjernvarmeforening – foreningen har 350 energi- og fjernvarmeselskap som medlem. 

Rapporten er basert på kollektive erfaringer fra Dansk fjernvarmesektor. Forhåpentligvis kan den inspirere fjernvarmeselskap og konsulenter til og vurdere implementering av anbefalingene, med bruk av dansk erfaring. 

Kort fortalt, vannkvalitet påvirker i høy grad livssyklusen på rør, fittings, ventiler, varmevekslere etc. - å har dermed økonomisk påvirking av et fjernvarmesystem. Anbefalingene fokuserer på reduksjon i bruk av kjemikalier - i linje med fjernvarmes image av bærekraftig energiform - den fokuserer også på HMS, samt driftskostnader (OPEX).
 

Den nye anbefalingen om vannbehandling for fjernvarme er nå tilgjengelig på Engelsk (80 sider).
 
 

Last ned PDFen

Navn 
E-post 

Les mer

 

Links