Kjølevann

Kjølesystemer oppdeles i tre typer:

  • Anlegg uten gjenbruk av kjølevann
  • Lukket sirkulerende
  • Åpent sirkulerende

Åpent sirkulerende er det mest utbredte system og eksempler er kjøletårn og fordampningskondensatorer.
Behovet for vannbehandling er størst i forbindelse med åpne sirkulerende systemer. Vannbehandling utføres for å motvirke kalkbelegg, oppløste stoffer, korrosjon og biologisk vekst.

Komplett løsning
Optimal kjølevannsløsning oppnås ved løpende avdrening av korrekt vannmengde, bløtgjøring av spevannet, delstrømsfiltrering og korrekt dosering av hhv. polyfosfat og hypoklorit. EUROWATER er leveringsdyktig i komplette løsninger til denne oppgave - dvs. anlegg og rådgivning.

Optimal driftsøkonomi
En korrekt behandling av kjølevannet gir optimale driftsforhold og forlenger kjølesystemets levetid betydelig. EUROWATER har stor erfaring med å levere pålitelige og sikre løsninger for å oppnå et optimal kjølevann.

250 m³/h delstrømsfiltrering over multimediefilter hos farmasøytisk produsent.

Lese mer

 

Links