Vannbehandling til dampkjeler og høytrykks dampturbiner

Korrekt vannbehandling er et sentralt element i bestrebelsene på at oppnå problemfri og økonomisk kjeledrift samt optimal dampkvalitet.

Ulemper forbundet med dannelse av kjelestein, korrosjon, hyppige nedblåsinger og høyt kjemikalieforbruk kan hurtig få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Individuelle behov
EUROWATER har stor ekspertise i å fjerne problemer med drift av dampkjeler. Løsninger sammensettes ut fra individuelle behov. Les mer under de enkelte punkter under "Les også", hvor du også kan se et eksempel på en anleggsoppbygging.

Optimal driftsøkonomi
Økt levetid på kjeleanlegg samt redusert korrosjon og kjemikalieforbruk sikrer en bedre driftsøkonomi. Kontakt oss for en beregning av driftsomkostninger og tilbakebetalingstid ved nyinvestering.

Dobbelt pass omvendt osmose DPRO 02-16/12 med flow 2,5 m3/h.
Kjelespevann til høytrykksdampturbin. Løsningen bestående av UPCORE demineraliseringsanlegg, CO2 avlufter og mixed bed. Meget lave verdier for ledningsevne og kiselsyreinnhold.

Lese mer

 

 

Links