Prosessvann

Selv den beste vannkvalitet fra et vannverk kan skape problemer når vannet skal anvendes direkte i produkter. Produsenter av kosmetikk, medisinalvarer og kjemikalier samt bryggerier og meierier er gode eksempler på virksomheter som har brukt for etterbehandlet vann.

Målrettet behandling
Uorganiske salte og humus fjernes f.eks. ved membran-
filtrering eller ionebytting. Vannets innhold av mikro- organismer begrenses eller fjernes helt med filtrering og UV-bestråling.

Et korrekt sammensatt vannbehandlingsanlegg til produksjon av prosessvann er med på å sikre produktenes optimale kvalitet, holdbarhet og utseende.

Engasjement
EUROWATER leverer komplette løsninger til prosessvanns - oppgaver innenfor nesten alle bransjer. Våre erfarne salgsingeniører hjelper deg med dimensjonering, dokumentasjon og montering.

 

 

Prosessvann til kosmetikkindustrien. Løsningen består bl.a. av bløtgjøringsanlegg, omvendt osmoseanlegg i rustfritt stål AISI 316 og EDI anlegg. Alle anlegg er varmtvanns sanitærbare.

Lese mer

 

 

 

Links