Skyllevann

Produksjon og gjenbruk av skyllevann hos tysk produsent av planglass.

Kompliserende arbeidsprosesser, høye produksjons-
hastigheter og avanserte produkter stiller store krav
til skyllevannets kvalitet.

Ofte er gjenbruk (resirkulasjon) av vannet en stor økonomisk fordel. Gjenbruk er især fordelaktig når skyllevannet forurenses under prosessen og dermed krever spillvannsbehandling før utslipp.

Bredt produktprogram
Vi har både den kunnskap og det utstyr du behøver ved prosjektering av nytt eller optimering av eksisterende skyllevannssystem. Typisk krever gjenbruk av vann anvendelse av membran- og ionebyt-
tingsteknologi, filtrering, dosering og UV-bestråling.

Bredt erfaringsgrunnlag
EUROWATER har løst oppgaver vedrørende skyllevann innenfor f.eks. legevitenskap, biotek, elektronikk, glass, plast og galvanoindustri. Også på bryggerier, sykehus og laboratorier har vi stor erfaring med skyllevannsoppgaver

Lese mer

 

 

 

Links