|             |Print Print
International site

Applikasjon

Produkt

Industri

EUROWATER referanser:

Her vil du finne et bredt utvalg av EUROWATER prosjekter og anlegg sammen med mange bilder og beskrivelser. Få inspirasjon i hvordan form, funksjon og miljø anleggene kan operere i. Om du ønsker mer infomasjon ta gjerne kontakt med det lokale EUROWATER salg- og service kontor.

> Klikk her for kontaktsidene.

Nullstill
 • ID: 119250

  Sandfiltere med saltvannsbestandig gummibelegg

  EUROWATER har levert en ny filterløsning til kraftvarmeverket, Avedøre kraftstatsjon, eid av DONG Energy A/S. Kraftverket bruker avsaltet sjøvann som fødevann til kjelene. Som en del av vannbehandlingen før avsaltning av sjøvann, blir sandfilter benyttet. 

 • ID: 120555

  Vannbehandling til produksjon av sukker

  EUROWATER har levert et vannbehandlingsanlegg for en sukkerfabrikk i Ukraina. Det var ombygninger ved den eldre fabrikken, der det var mulig å bytte dampturbinene med en ny.  Et komplett anlegg for produksjon av ultrarent vann ble levert. Råvannet er grunnvann fra tre brønner og gjennomgår følgende behandlingstrinn: 1) Fjerning av jern 2) Bløtgjør...
 • ID: 089265

  Handrup Bakker vannverk

  EUROWATER har levert en komplett leveranse for vannbehandling for dette flotte vannverket. Det arkitekttegnede vannverket er konstruert og bygget for å møte lokale utviklingsplaner og samtidig respektere konservering av naturen og det unike miljøet. 

 • ID: 106250

  Kort leveringstid på løsning til kjelespevann til høytrykksdampturbiner

  For en av Nordic Sugar’s fabrikker, har EUROWATER levert komplett og pålitelig vannbehandlingsanlegg for produksjon av meget høykvalitets kjelevann. Det er to kjeler begge med driftstrykk på 60 bar og dampen driver turbinene som forsyner fabrikken med kraft. I tillegg blir vannet blandet med ammoniakk som blir dosert inn til fire kjeler (2 x16 bar ...
 • ID: 112954

  Vannbehandling til kjølesystemet for produksjon av kabler

  Den verdensledene produsent av kabler til systemer som telekommunikasjon og energi utvider produksjonskapasiteten ved sin nye fabrikk i en voksende industripark. Og trenger for produksjonsprosessen rent kjølevann med strengt definerte kvalitetskrav.  EUROWATER har levert et moderne, fullautomatisk vannbehandlingsanlegg som produserer opp til 5 m3/...
 • ID: 095500

  Rentvannsbasseng i rustfritt stål

  Rentvannstankene er laget i rustfritt stål, AISI 316L. Horisontale sylindriske tanker er frittstående i bygget. Løsningen sikrer høy sikkerhet for drikkevannet og gir noen spesifikke fordeler sammenlignet med rentvannstanker i betong under bakken.

 • ID: 096414

  Nøkkelferdig løsning for produksjon av bløtgjort og demineralisert vann for sykehus

  EUROWATER har designet og levert et komplett rammemontert anlegg for det nye Universitetssykehuset i Århus (DNU), Danmark. Levert med turnkey løsning, EUROWATER hadde fullt ansvar for leveranse, installasjon, instrumentering, rørlegging, kontroll og dokumentasjon. 

 • ID: 104900

  Forbedring av vann- og energiforbruk ved eksisterende RO anlegg

  En av Vest-Europas største leverandør av karosserier og strukturelle deler, har oppgradert sitt eksisterende vannbehandlingsanlegg. På grunn av økt produksjonskapasitet, trengte de økt tilførsel av demineralisert vann til rensebassengene. I tillegg var det nødvendig at oppgraderingen måtte respektere strenge plassbegrensninger og ingen driftsstan...
 • ID: 094333

  Fleksibel løsning med dobbelt omvendt osmoseanlegg for overflatebehandling

  Design, produksjon, leveranse og installasjon av vannbehandling løsning for en overflatebehandlingsanlegg . Kunden er en underleverandør for nyttekjøretøyindustrien. Dobbelt omvendt osmoseanlegg kjører normalt som dobbelt pass. Dersom en større mengde behandlet vann er nødvendig, kan enheten brukes i parallelt modus som to enkelt pass enheter.

   

   

 • ID: 103450

  Dobbeltpass RO i rustfritt stål for kosmetikk

  For en av de største kosmetikk produsentene innen skjønnhetsindustrien i verden, har EUROWATER designet, bygget og installert et helautomatisk vannbehandlingsanlegg for produksjon av kosmetikk.

 • ID: 103891

  Spevann til fjernvarmeanlegg

  For selskapet PGNiG, har EUROWATER designet, bygget og installert helautomatisk vannbehandling for produksjon, lagring og distribusjon av spevann til fjernvarme nett og fødevann til kjele.

 • ID: 097100

  Røykgasskondensat rensing ved et biomasse fyrt kraftvarmeverk

  Røykgasskondensatet fra et kraftverk i Sverige er behandlet med vannbehandlingsteknologi fra EUROWATER. Røykgasskondensatet er avløpsvann som er forurenset med tungmetaller og organiske forurensinger. Flere steg er nødvendig for å kunne slippe ut vannet som renset vann til recipient.  Vannbehandlingsanlegget er designet for en maksimums volumstrøm ...
 • ID: 103000

  Vannbehandling til PepsiCo meieri

  Wimm-Bill-Dann meieriet i Kiev, Ukraina er eid av PepsiCo - har nylig oppdatert og forbedret vannbehandlingsanlegget som leverer høykvalitets demineralisert vann for produksjon av meieriprodukter. 
  State-of-the-art vannbehandling med RO-anlegg og automatisk CIP levert av EUROWATER.

 • ID: 088700

  Vann til dampturbiner ved Kyndby kraftverk

  EUROWATER har leveret og installeret et rammemonteret vannbehandlingsanlegg til Kyndbykraftverket. Kyndby kraftverk, som eies av DONG Energy, fungerer som nød- og spisslastanlegg for hele Sjælland. Kraftverket kan startes opp innen noen få minutter, hvis det er driftsforstyrrelser i høyspenningsnettet eller det oppstår problemer på andre kraftverk....
 • ID: 094955

  NOWE vannverk - 80 m³/h

  Design, produksjon og levering av vannbehandling til vannverk i Krósniewice, en by i midten av Polen.

  Filtreringssystemet består av 4 automatiske trykkfiltre med en diameter på 1800 mm, designet som parallelle filtre, med komplett rørsystem i rustfritt stål.

   

 • ID: 095103

  Kjemifri vannbehandling for varme- og kraftanlegg

  I et avfallsforbrenningsanlegg med kombinert varme- og kraftproduksjon, selskapet Renosyd i Skanderborg, Danmark. Ble den eksisterende vannrenseanlegget erstattes av et nytt anlegg. 

   

 • ID: 093796

  Prosessvann for produksjon av brus

  EUROWATER har designet, bygget, levert og installert vannbehandlingsutstyr for demineralisering av vann med blanding for å få riktig M-alkalitet i utløpsstrømmen som benyttes til produksjon av brus. 

   

 • ID: 077340

  Vannbehandling for olympisk is

  EUROWATER har levert vannbehandling for Sochi 2014 Olympiske vinterleker. Vannbehandlingen gir den beste kvaliteten for skøyting helt fri for partikler, bobler og salter.

 • ID: 083200

  Vannbehandling til et meieri

  En forandring i vannkvalitet fra kommunen gjorde vannet hardere. På grunn av forandring av hardhet, ble det nødvendig å behandle innløpsvannet med et bløtgjøringsanlegg. 

 • ID: 090190

  Røykgasskondensat rensing ved et forbrenningsanlegg

  Røykgasskondensat fra forbrenningsanlegg som gjenvinner avfall til energi (waste-to-energy). Forbrenningsanlegget har vannbehandlingsteknologi fra EUROWATER. Vannbehandlingsanlegget er designet for en volumstrøm for 3.3 m³/h.

 • ID: 076400

  Truelsbjerg vannverk - fremtidens vannverk

  Det nye vannverket i Truelsbjerg, Danmark har siden begynnelsen blitt utviklet for å være innovativ og visjonært måte å designe et vannverk for fremtiden. Aarhus Vann, et av det større selskapene som leverer vann i Danmark, ville ha et vannverk som møter dagen krav og kravene om 20 til 30 år. Som kunne levere når det gjelder kvalitet, arkitektur og...
 • ID: 093069

  Jernfjerning ved en mink farm

  Råvannet er grunnvann og har et høyt nivå med jern. Basert på vannanalyse og kundens krav for driften, designet, produserte og installerte EUROWATER et komplett vannbehandlingsanlegg for fjerning av jern i vannet. 
 • ID: 090000

  Vann- og energieffektivt vannbehandling for et stort sykehus

  Dette sykehuset har fått store besparelser grunnet redusert vann, salt og energiforbruk. Om man sammenligner med forrige installasjon sparer der mer enn 10 000 m3 vann i året. Sykehuset trenger en pålitelig og robust vannbehandling, og det har vært viktig å utnytte ny og energieffektiv teknologi for å spare forbruk av vann, forbruksmaterialer og en...
 • ID: 083184

  Vannbehandling til Arla / Molvest meieri i Russland

  EUROWATER har leveret og installeret vannbehandlingsanlegg på mange av Arlas danske meieier og da Arla skulle etablere en lokal produksjon i den sydvestlige del av Russland, var EUROWATER den fortrukne samarbeidspartner. Vannet er brukt som ingredienssvann til osteproduksjon, drikkevann og til vask av utstyr.

   

 • ID: 083083

  50 m³/h kontinuerlig leveranse av ultrarent vann for kjemisk produksjon

  Induss IV: Dette projekt er et det full fjernstyring av vannbehandlingsanlegget, der det produseres 50 m³/h ultrarent vann primært som ingrediens- og prosessvann i kjemikaliefremstilling, men også delvis som spevann til kjele. Vannet blir behandlet med RO (Omvendt Osmose) etterfulgt af EDI-polering (Elektrodeionisering), og blir til slutt oppbevart...
 • ID: 077000

  Hesselager vannverk - 30 m³/h

  EUROWATER har oppført et vannverk på Sydfyn som fjerner metan, jern, mangan og ammonium. Resultatet er et av Danmarks mest moderne vandverk. Innen filtreringen avluftes innholdet av metan i en underjordisk beholder. Ved filtrering i 3 serieforbundne trykkfiltre reduseres vannets innhold av jern, mangan og ammonium. Vannverket er 100% automatisert o...
 • ID: 076042

  Vannbehandling til Facebooks nye datasenter

  EUROWATER har leveret og installeret vannbehandlingsanlegg til Facebooks nye serveranlegg i Nord-Sverige. For at gjøre serveranlegget så effektiv som mulig valgte man nedkjøling med vannforstøvning i stedet for mer tradisjonelle kjølemetoder. En av fordelene ved forstøvning er, at man oppnår en høy luftfuktighet, og dermed minsker den statiske elek...
 • ID: 075805

  Bløtgjort og demineralisert vann til næringmiddelbedrift

  Vannbehandlingsanlegget er designet til to formål. Det ene er bløtgjort vann til vaskemaskiner, det andre er demineraliseret vann til oppvaskemaskiner og prosessvann til næringsmiddelproduksjon.

   

 • ID: 071558

  Vannverk - 500 m³/h

  Vannbehandlingsanlegg til et vannverk i Wyszków, en by i det nordøstlige Polen. EUROWATER har designet, produsert, levert og innstallert hele løsningen.

  Filteringsanlegget består av 6 trykkfiltre med en diameter på 3000 mm designet som parallelle filtre med et rørsystem, som er bygget utelukkende i rustfritt stål.

   

   

   

 • ID: 076399

  Arkitekt designet vannverk

  På landsbygda like utenfor Århus i Danmark finner du dette elegante , arkitekttegnede vannverk med to separate filterlinje som som deler returspylesutstyr. Vannverket har blitt stilfullt utformet, men stor forsiktighet er tatt for å sikre brukervennlig tilgang til teknisk installasjon av hensyn til tjenesten og problemfri drift.

   

 • ID: 079932

  Enkelt og flott vannverk - 20 m³/h

  Da det var tid til at skifte ut de eksisterende EUROWATER  trykkfilterne fra 1969, kontaktet Skræm Vannverk i Nordjylland EUROWATER, for å prosjektere et nytt vannverk og levere den maskintekniske del. Skræm Vannverk er et lite desentralt vannverk med 80 forbrukere. Vannverket er på 73 m2 og er utstyrt med et filterom, arkivrom, møtelokale, tekjøkk...
 • ID: 078000

  Plug & play vannbehandlingsanlegg til biomasse-kraftverk

  Vannbehandlingsanlegget er designet til produksjon av ultra-rent spevann til en høytrykksdampkjele. Anlegget er leveret til Göteborg Energi AB til GoBiGas projektet, et 20 megawatts forgassning av biomasse til metangass-projekt i Gøteborg, Sverige.

   

 • ID: 079575

  Prosessvann til varmeovn (pit furnace)

  EUROWATER har designet og levert et komplett vannbehandling for produksjon av demineralisert vann for pit ovn operasjon.

 • ID: 073943

  Plug & Play løsning til kjelespevann - vannbehandlingsanlegg i en container

  Et høyt innhold av kiselsyre i råvannet gir i utfellinger i kjelen. Baseret på en vannanalyse, ble en egnet vannbehandlingsløsning, med omvendt osmose og antiscale dosering som forbehandling, designet og sammensatt. For optimal pålitelighet i vannforsyningen, er løsningen designet med to individuelle og identiske vannbehandlingslinjer, der hver gir...
 • ID: 074900

  Danmarks største og mest moderne UV-desinfeksjonsanlegg til drikkevann

  EUROWATER har leveret og installeret et UV-desinfeksjonsanlegg på Sjælsø Vannverk. Vannverket drives av Nordvand, det er vannselskapet for Gentofte og Gladsaxe. Sjælsø Vannverk produserer årlig ca. 7 millioner kubikmeter vann og forsyner daglig ca. 200.000 forbrukere med rent drikkevann. UV-behandlingen er en ekstra sikkerhet til sikring av rent dr...
 • ID: 078058

  Bløtgjøringsanlegg med lang levetid til varmekraftverk

  Bløtgjøringsanlegg er en langsiktig investering og EUROWATER bruker de beste materialer som finnes. Det er grunnen til at det eksisterende bløtgjøringsanlegg på et dansk varmekraftverk stadig fungerer etter 20 års drift. Det var kun pga. en større renovering at man valgte, å skifte ut det eksisterende anlegg med et nyere anlegg. 

   

 • ID: 068500

  Demineralisert vann til bryggeriet med lavt vann- og energiforbruk

  Vann er en av de viktigste bestanddeler i øl og brus. Derfor har et bryggeri et stort forbruk av vann med høy kvalitet. Det er også tilfellet for det danske bryggeriet i Skælskør som eies og drives av HARBOES Bryggeri A/S siden 1883. Harboe er et selskap med en meget sterk bedriftskultur med vekt på ansvar, samarbeid, kvalitet og resultater. Da var...
 • ID: 063667

  Vannverk med planer for utvidelse i fremtiden

  Vannverket er bygget til en kapasitet på 70 m3/h. Kunden ønsket, at vannverket skulle være klargjort til en fremtidig utvidelse av kapasiteten, så filterlokalet er bygget med plass til 2 ekstra trykfiltre, en ekstra forsyningspumpe samt rørinstallation til en ekstra rentvannsbeholder.

   

 • ID: 070704

  Kompakt RO anlegg med høy vannutnyttelse og lavt energiforbruk

  Etter å ha kjøpt damp fra nabofirmaet i en rekke år, var kunden interesseret i å starte sin egen dampproduksjon i stedet. I samarbeide med en kjeleprodusenten ble det beregnet at kundens behov var på 20 m3 behandlet vann med en ledningsevne på maksimalt 20 μS/cm i timen.

   

 • ID: 068520

  Make-up vann for høytrykk dampkjeler 2 x 30 m³/h

  Vannkilden er en elv med et høyt saltinnhold, spesielt klorid. Innholdet av organisk materiale i råvannet varierer i løpet av året. Forbehandling har blitt designet for å sikre god vannkvalitet for demineraliseringsanlegget. RO-anlegget har fouling motstandsdyktige membraner blitt brukt for å forhindre blokkering med organisk materiale, og en mer e...
 • ID: 056500

  Skyllevann for overflatebehandling

  Tefal®, verdens ledende merkevare for kjøkken og hvitevarer, har spesialisert seg på overflatebehandling av stekepanner og andre kokekar med teflonbelegg. EUROWATER har levert og installert renseanlegg for overflatebehandling anlegg i Frankrike. For Tefal® er vannkvaliteten en av de viktigste faktorene som bestemmer hvor godt teflon belegg fester s...
 • ID: 064290

  Gjenbruk av returskyllevann fra et åpnet filter

  Forventningen om kommende høye vannavleveringsavgifter fikk vannverket til at undersøke en mer økonomisk løsning enn å lede skyllevannet direkte til kloakk. Vannverket leverer 60 m³ rent drikkevann i timen, og bruker en stor mengde returskyllevann. 

   

 • ID: 064667

  Sentralisert vannbehandling for ståltrådfabrikk

  Separasjonsteknologi basert på nanofiltrering som vannbehandling for ulike produksjonsprosesser ved utvidelse av ståltrådfabrikken. 

   

 • ID: 063498

  Dobbeltpass RO for kjelevannn

  Anlegget har en RO-plus med en total recovery på 90% og er designet slik at driftsmetoden kan skifte fra dobbeltpassanlegg til to single pass anlegg. 

 • ID: 041846

  Fjerning av arsen 2 x 50 m³/h

  En totalentreprisekontrakt, vannverket er kompromissløst designet for optimal forsyningssikkerhet og lite vedlikehold. Bygget som to helt separate vannverk med separate brønner og kontrollert med separate PLS kontrollkabinett , vannverket har også to separate rentvannsbasseng.

   

 • ID: 045000

  Turbin, kjøle og drikkevannsproduksjon ved et kraftverk

  EUROWATER har levert et kraftverk med trykkfilter, aktivt kullfilter, UV-desinfeksjonsanlegg, omvendt osmoseanlegg, patronfilter, elektrodeioniseringsanlegg, og mixed-bed ionebytteanlegg. Volumstrømmen på turbinvannet er 1.5 m³/h, for kjølevann 7.5 m³/h, og for drikkevannet 2.0 m³/h.

 • ID: 045228

  Spevann for høytrykkskjele ved et kraftverk

  Minimalt med installasjonstid og arbeid ute hos kunde kan bli utført av rammemontert vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER. Et rammemontert anlegg kommer levert med alle interne rør og kabling ferdig montert og systemet er testet ved vår fabrikk.

 • ID: 022200

  2 x 60 m³/h ultrarent vann for kraftverk - WTP i 6 x 40’ kontainere

  Kunden ønsket å oppgradere det eksisterende vannbehandlingsanlegg, men hadde ikke mer ledig plass tilgjengelig og ønsket, å minimere installasjonssarbeidet på brukstedet så mye som mulig. Det ble derfor besluttet å bestille et vannbehandlingsanlegg innebygd i seks 40 ' kontainere. Installasjonssarbeidet på brukstedet ble dermed reduseret til kun å ...
 • ID: 006300

  Make-up vann til kraftvarmeverk

  The combined heat and power plant at Randers in Denmark has exchanged all its existing water treatment equipment for new and modern equipment. By that means, high-quality make-up water is produced and electricity and heat energy at competitive prices are ensured.

   

 • ID: 042438

  5.6 m3/h fødevann for høytrykkskjele ved kraftvarmeverk

  Et rammemontert vannbehandlingsanlegg fra EUROWATER gir kunden en sikkerhet med tanke på at hele anlegget kommer komplett med alle kabler og interne rør ferdig montert fra fabrikk. Hele anlegget har blitt ytelse og trykktestet ved vår fabrikk. I denne saken ble anlegget plassert på to varmgalvanisert rammer for enklere transport. Ved montasje hos k...