|             |Print Print
International site

Bløtgjøringsanlegg med lang levetid til varmekraftverk

Reference ID: 078058
Industri: Kraftvarmeverk
Applikasjon: Kjelevann, Fjernvarmevann

Bløtgjøringsanlegg er en langsiktig investering og EUROWATER bruker de beste materialer som finnes. Det er grunnen til at det eksisterende bløtgjøringsanlegg på et dansk varmekraftverk stadig fungerer etter 20 års drift. Det var kun pga. en større renovering at man valgte, å skifte ut det eksisterende anlegg med et nyere anlegg.

Ifølge driftslederen, kunne det tidligere anlegg ennå ha blitt driftet i flere år. EUROWATER har leveret og installeret ett ny mengde-styrt bløtgjøringsanlegg og ny hydrofor. Bløtgjøring forhindrer kalkbeleggninger i rørsystemet, dampkjelen og varmeveksler.Fordelen ved et mengde-styrt anlegg er, at det er fullt ut utnytter kapasitet.

Det kan være en god og økonomisk løsning til et uregelmessig vannforbruk fordi antallet regenerasjoner er tilpasset forbruksmønstret.Det nye bløtgjøringsanlegg fremstiller 2.500 m3 bløtgjort vann i året, som oppvarmes og ved hjelp av en hydrofor sendes ut til forbrukerne.

 

Tekniske data

  • Volumstrøm: 2500 m³/year

Deler i anlegget

  • Bløtgjøringsanlegg SMH 362 med SE20 kontroll panel
  • Hydrofor
  • Vanntanker