|             |Print Print
International site

Spevann til fjernvarmeanlegg

Reference ID: 103891
Industri: Kraftvarmeverk
Applikasjon: Fjernvarmevann

PGNiG er en av de største polske selskapene som arbeider med utvinning av olje og gass samt distribusjon av naturgass. 

 

For selskapet PGNiG, har EUROWATER designet, bygget og installert helautomatisk vannbehandling for produksjon, lagring og distribusjon av spevann til fjernvarme nett og fødevann til kjele.

Tekniske data

Filtrasjon og bløtgjøring av vann for videre vannbehandling

 • Volumstrøm: 20 m³/h
 • Resthardhet: <0.05 °dH


Vann til fjernvarme

 • Volumstrøm: 20 m³/h
 • M Alkanitet: <0.5 mval/dm³
 • Konduktivitet: <25 µS/cm
 • Rest oksygeninnhold: <20 ppb 

 

Deler i anlegget

 • Automatisk trykkfilter, 2 x TFB 14
 • Duplex automatisk bløtgjøringsanlegg, SMP 1802-F
 • Reversert osmoseanlegg (RO-anlegg), 2 x RO B2-24
 • Lagringstank med pumpestasjon for demineralisert vann
 • Spevannspumpeanlegg for fjernvarme
 • Vakuum avlufter VD23 AISI 304