Fjerning av ammonium

Kilde

Ammonium kan være tegn på mikrobakteriologisk aktivitet i vannet og kan stamme fra gjødsling, forurensing eller være geologisk betinget.


Løsning
Ammonium omdannes ved en biologisk betinget nitrifikasjonsprosess til nitrit og videre til nitrat.

Prosessen krever et høyt oksygenforbruk og tilstrekkelig med filtermateriale som består av kvartssand eller et porøst kalkbasert filtermateriale.

 

Drikkevannets innhold av ammonium kan reduseres ved hjelp av en biologisk prosess hvor ammonium omdannes til nitrat via nitritt. Processen krever indgående kennskap til korrekt vannbehandling.

Les mer 

 

Links