Fjerning av pesticider

Kilde

Forurensing fra pesticider stammer hovedsakelig fra bruken av Caseron G og Præfix G til bekjempelse av ugress. Nedbrytningsproduktet 2,6 dichlorbenzamid - BAM - stammer fra dichlorbenil, som inngår i Caseron og Præfix. Vannverksboringer undersøkes i dag for 45 forskellige typer av pesticider, og det finnes pesticider i hver tredje vannverksboring.

Løsning
BAM kan reduseres i et trykfilter med et filtermateriale basert på aktivt kull. Aktiv kull er et naturprodukt som er fremstilt av stein, tre eller kokosnøttskall. Et aktivt kullfilter kan blandt annet fjerne fritt klor, pesticider og organiske oppløsningsmidler.

Et aktivt kullfilter anvendes til fjerning av pesticider, klorholdige organiske oppløsningsmidler, fenoler, klor, oljer og hydrokarboner. Den viste installasjon har en behandlingskapasitet på 50 m³/time.

Les mer 

 

Links