Isfjellet

 

Rent vann er en livsbetingelse. Mer enn 98% av alt ferskvann i verden finnes enten som grunnvann eller som is.

Bildet av isfjellet har vært en fast del av vårt visuelle uttrykk i mange år. Det fanger en av vanns underlige egenskaper, nemlig at vann forekommer naturlig i tre tilstandsformer: fast (is), gass (damp) og flytende (vann).

Kun toppen av isfjellet er synlig. Det samme kan sies om Eurowater. Det synlige er at våre kunder betjenes lokalt og personlig. Under overflaten er vi langt mer enn det. Ny viten om vannbehandling samles inn, bearbeides og deles daglig i vårt internasjonale nettverk av salgs- og servicekontorer. Dermed blir de beste og mest pålitelige vannbehandlingsløsninger tilgjengelige for våre kunder.   

 

Les mer

 

Links