SILEX 11-21

SILEX-vann anvendes ofte i stedet for destillert vann og er spesielt utviklet til brukere som ikke ønsker å oppbevare og håndtere regenerasjonskjemikalier (syre og lut) på bruksstedet. Med ekstern regenerasjon unngår man en uforholdsmessig stor investering samt problemer med de etsende regenerasjonsvæsker og nøytralisasjon av avløpsvann.

Serien er spesielt designet til kundegrupper med et mindre vannforbruk, herunder bl.a. laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tannleger og skoler.

Anleggsbeskrivelse
Et komplett anlegg består av en beholder og en betjeningsenhet samt en ledningsevnemåler. Beholderen utføres i rustfritt stål med tilslutningskoblinger. Betjeningsenheten består av et PVC ventilsystem som er avskjermet av et rustfritt og rengjøringsvennlig kabinett. Ventilsystemet er ensbetydende med en lett utskiftning av beholderen. Betjeningsenheten er enkel å montere. Anlegget forutsetter avløp da beholderen skal tømmes for vann før transport.

Godt arbeidsmiljø
Anleggsdesignet og den eksterne regenerasjon gir til sammen et optimalt arbeidsmiljø. Betjeningspersonalet kommer ikke i kontakt med ionebyttermassen og beholderens håndtak og lave vekt sikrer en nem håndtering.

Ekstern regenerasjon
Systemet er basert på ekstern regenerasjon på våre regenerasjonsstasjon i Stilling. Beholderen med oppbrukt kapasitet sendes til regenerasjon, hvoretter den samme beholder med regenerert ionebyttere returneres. Anleggsdesignet gjør det ytterst lett for deg å sende beholderen til regenerasjon. Du skal bare frakoble beholderen fra betjeningspanelet. På betjeningspanelet er det en tydelig instruksjon av hvordan beholderes utskriftes.

Lese mer

 

Links