Vann til luftbefukting

Grafisk industri, treindustri, frukt & grønt og tekstilindustri er alle områder, hvor det er av stor betydning å opprett-
holde et godt inneklima via luftbefukting. Målet med luftbefukting er ensartet produktkvalitet, høy produksjons-
hastighet og perfekt inneklima med konstant temperatur og komfortabel luftfuktighet. Ved luftbefuktning unngås
ulemper som f.eks. støvnedfall, statisk elektrisitet og tørre slimhinner.

Avsaltet vann
Driftsikker og optimal luftbefukting med minimal vedlikehold krever demineralisert vann. Dette kan enten produseres ved hjelp av demineraliseringsanlegg (ionebytting) eller RO-anlegg (membranfiltrering).

Minimal vedlikehold
Våre anlegg er meget driftssikre og krever minimal vedlikehold. Vi tilbyder dessuten serviceavtaler som sikrer at dit anlegg alltid kjører optimalt og at uforutsette problemer blir løst hurtig og effektivt.

Komplett vannbehandlingsanlegg bestående av bløtgjøringsanlegg, omvendt osmoseanlegg, doseringspumpe, UV-desinfeksjonsanlegg, oppsamlings- og fuktevannstank, forsyningspumper og styreskap.

Lese mer

 

Links