|             |Print Print
International site

Demineralisert vann til bryggeriet med lavt vann- og energiforbruk

Reference ID: 068500
Industri: Drikkevareindustri, Bryggeri
Applikasjon: Ingrediensvann, Prosessvann

Vann er en av de viktigste bestanddeler i øl og brus.Derfor har et bryggeri et stort forbruk av vann med høy kvalitet. Det er også tilfellet for det danske bryggeriet i Skælskør som eies og drives av HARBOES Bryggeri A/S siden 1883.Harboe er et selskap med en meget sterk bedriftskultur med vekt på ansvar, samarbeid, kvalitet og resultater. Da var det tid for utskifting av eksisterende renseanlegg, var det en selvfølge å utnytte ny og energieffektiv teknologi for å redusere forbruket av vann og energi.Resultatet var en grundig oppgradering i stedet for bare en erstatning. EUROWATER leverte, installerte og satte i drift en nyutviklet serie med omvendt osmose enheter - RO-PLUS. Denne serien erinteressant fordi den er designet for en virkningsgrad av opptil 90% uten at det går på pålitelighet eller vannkvalitet. Oppgradering har resultert i betydelige besparelser for bryggeriet, samt en lavere miljøbelastning som følge av redusert vann- og energiforbruk. Avkastning på investering (ROI) var ca. ett år. 

 

 

Tekniske data

  • Volumstrøm: 3 x 20 m³/h
  • Ledningsevne: < 15 μS/cm
  • Virkningsgrad: 88 %

Deler i anlegget

  • Omvendt Osmoseanlegg med høy virkningsgrad, 3 x RO-PLUS C3-15+3
  • Triplex Bløtgjøringsanlegg, STFA 35
  • Trykkfilter for jernfjerning, 2 x TFB 25